Menu

Dane kontaktowe

 • 22222

tel. +48 22 720 12 55

kom. +48 797 009 962

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Aktualności w codzienności

Aktualności w codzienności

 • 2023.11.29

  „Bo zupa była za słona! – ta kampania pomogła”

        Czy gwałt w małżeństwie, lub nieformalnym związku w Polsce zdarza się bardzo często? – pytamy Renatę Durdę, która 18 lat szefowała „Niebieskiej Linii”, jednej z najbardziej znanych organizacji pozarządowych niosących pomoc ofiarom przemocy domowej. 


  Czytaj więcej:

   

  https://pacjenci.pl/renata-durda-z-niebieskiej-linii-bo-zupa-byla-za-slona-ta-kampania-pomogla-rp-as-271123?fbclid=IwAR0ncw0aKNPA_H7bCKOYnHfJq5BOSuDcdcR9AMuXy9FoibdjvyNl9eNLCik

 • 2023.11.27

  Co to jest FASD?

   

  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

  FASD charakteryzują:

  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
  • zaburzenia neurologiczne
  • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
  • zaburzenia zachowania
  • niedorozwój umysłowy o nadpobudliwość psychoruchowa
  • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

  Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

  • uczeniem się
  • koncentracją uwagi
  • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
  • koordynacją ruchową
  • zaburzeniami mowy
  • relacjami z ludźmi
  • przestrzeganiem norm społecznych.

  Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego, jak opisane powyżej, wstępują również:

  • prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała)
  • dysmorfie twarzy (charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

  Ponadto, do często występujących cech fizykalnych należą:

  • małogłowie (mikrocefalia)
  • spłaszczona środkowa część twarzy
  • krótki, zadarty nos o mała żuchwa
  • niesymetrycznie osadzone uszy
  • zmarszczka nakątna (w kąciku oka).

  Powyższe cechy nie zawsze muszą świadczyć o uszkodzeniach wywołanych ekspozycją płodu na działanie alkoholu. Oceny tego, czy występowanie danej cechy jest związane z płodową ekspozycją na alkohol może dokonać tylko lekarz!

  Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży!

  Źródło: http://www.ciazabezalkoholu.pl/co-to-jest-fasd

   
   

   
 • 2021.10.07
  informacje o przychodni

  Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Raszynie.

  Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży mieści się w Raszynie ul. Pruszkowska 52. W poradni prowadzona będzie terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

  Numer telefonu do rejestracji:  517 - 322 - 387

   

   

 • 2021.06.28
  Oferta PARPA

  Oferta PARPA

  Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

   

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20

tel. +48 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

[obiekt mapy] Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego na mapie