Menu

Dane kontaktowe

  • 22222

tel. +48 22 720 12 55

kom. +48 785 337 603

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Aktualności

Oferta PARPA

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02. Zachęcamy Państwa do pobrania filmów i udostępniania na swoich stronach internetowych i profilach.

Pogotowie „Niebieska Linia” -  spot

Pogotowia „Niebieska Linia”-  oferta

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20

tel. +48 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

[obiekt mapy] Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego na mapie